Karjatyöskentelyä hevosten kanssa

Kun harjoittaa karjatyöskentelyä hevosten kanssa tulisi huomioida muutamia asioita. Jopa yhden tunnin mittainen kova käsittely vaikuttaa negatiivisesti lehmien terveyteen ja sitä kautta myös tuottavuuteen.

Stressiä saadaan aikaan kun suuntaamme painetta tavalla jota eläimet eivät pysty ottamaan vastaan. Kun karja on stressaantunut, ne toimivat selviytyäkseen vaistojensa varassa.

Hyvin käsitelty karja pystyy ottamaan vastaan paljon painetta ja silti pysyy rauhallisina ja herkkinä, stressi on eri asia kuin paine.

Paniikki on usein seuraus liiasta stressistä.

Meidän tulisi katsoa tilannetta karjan silmin, karja tekee vain mitä me kehotamme niiden tekevän. Ne toimivat kuten ne meitä lukevat taikka tulkitsevat, seuraavat millä tavoin me niitä liikutamme, nopeasti ja agressiivisesti taikka hitaasti ja varovaisesti. Nämä asiat vaikuttavat kun niiden kanssa tehdään työtä hevosten selästä.

Stressiä aiheuttava käsittely aiheuttaa huonoa käytöstä karjassa. Karja etsii mukavuutta ja turvallisuutta, tätä voimme ratsastajina hyödyntää kun karjan kanssa työskentelemme.

Opettelemalla miten karja ajattelee, voidaan saada ratsastajana karjaan hyvinkin suuren kontrollin, se ei ole vaikeata mutta kuitenkin sen arvoista.

Kun me nähdään vaivaa ja opitaan käyttämään oikeata tekniikkaa, tarkkailemalla karjaa ja antamalla niiden sopeutua toimintaamme ja samanaikaisesti tekemällä karjaa rauhallisemmaksi, saadaan todellista kommunikointia karjan kanssa aikaiseksi.

Hevonen jota ratsastaja ratsastaa ei ole tässä suhteessa erilainen kuin nauta.